Trang web chính thức

Liên hệ A&EM Hotel Group ở Việt Nam

A&EM Hotels

Tiếp xúc

Cho dù bạn có thắc mắc về việc đặt phòng hay muốn tìm hiểu thêm về Thành phố Hồ Chí Minh, đội ngũ nhân viên thân thiện của chúng tôi luôn sẵn sàng trợ giúp bạn. Hãy tận dụng chi tiết liên hệ của A&EM Hotels và liên hệ với chúng tôi bất cứ khi nào bạn cần.

  • Điện thoại: +84 (28) 3823 9292
  • Fax: +84 (28) 3823 2351

Thông tin bắt buộc

COVID-19 Thông tin quan trọng