Trang web chính thức

Lamenda Café & Nhà Hàng A&EM Hotel Group

Lamenda Café & Nhà Hàng A&EM Hotel Group

Một mảng phong cách chiết trung

Thưởng thức đồ uống thông thường hoặc bữa ăn ngon tại Lamenda Café, nơi cung cấp cả đồ uống và ẩm thực địa phương cũng như quốc tế. Từ chỗ ngồi trong nhà và ngoài trời, bầu không khí thoải mái và dịch vụ đặc biệt, Lamenda Café là nơi tuyệt vời cho bất kỳ dịp nào.

Phương hướng: 39-41 Thu Khoa Huan Street, District 1, HCMC

Lamenda Café & Nhà Hàng

Thưởng thức đồ uống thông thường hoặc bữa ăn ngon tại Lamenda Café, nơi cung cấp cả đồ uống và ẩm thực địa phương cũng như quốc tế. Từ chỗ ngồi trong nhà và ngoài trời, bầu không khí thoải mái và dịch vụ đặc biệt, Lamenda Café là nơi tuyệt vời cho bất kỳ dịp nào.

Giờ mở cửa

7:00 sáng đến 10:00 tối

Ăn của chúng tôI
Thanh Rooftop A&EM Hotel Group

Thanh Rooftop

Giờ mở cửa

7:00 sáng đến 10:30 tối

Xem thêm
COVID-19 Thông tin quan trọng